190328 Ciutadans de futur i d'avui: Bullying.

Ciutadans de futur i d'avui.


Alumnes que han participat en la realització:

Irenna De Sans (2n d'ESO D)
Xico Palerm:  (3r d'ESO C)
Irene Bonet:  (4t d'ESO B)
Marina Parejo: (4t d'ESO B)
Maria Ripoll:  (4t d'ESO B)